15.03.2018 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami powiatu rawickiego pt. „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współudziale Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Podczas spotkania poruszane będą aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa, prezentowane przez przedstawicieli ww. instytucji w osobach dyrektorów regionalnych.Galeria zdjęć:Załączniki: