Od dnia 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Szczegóły w załączniku poniżej.Załączniki: