4 lutego 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek odwiedził kolejną Jubilatkę z Gminy Jutrosin - Panią Weronikę Kubaś z Domaradzic. Wraz z Sołtysem Domaradzic - Panem Eugeniuszem Szymkowiakiem złożyli Jej życzenia i gratulacje w związku z 90-tymi urodzinami.