Wojewoda Wielkopolski dokonał zmiany nazwy ulicy w Jutrosinie. Od 29 grudnia 2017r. ulica 22-Stycznia nosi nazwę Bolesława Prusa. Zmianę ulicy Wojewoda Wielkopolski wprowadził wydając zarządzenie zastępcze. Ustawa dekomunizacyjna gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dowodów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę ulicy. Dokumenty będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności. Co więcej nie będą pobierane opłaty za zmiany wprowadzone w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych. Zmianę  adresu należy zgłosić do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz w sądzie prowadzącym księgę wieczystą. Bez zbędnej zwłoki należy powiadomić różne instytucje, m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej, itp. Właściciele firm muszą dokonać zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo w Krajowym Rejestrze Sądowym.Załączniki: