Z ważniejszych zadań objętych umową m.in. wykonano: prace przy odbudowie wałów rzeki o łącznej długości 4,5 km (od mostu na Górzysku w górę rzeki w kierunku Nad Stawem); humusowanie skarp i korony wałów; darniowanie skarpy odwodnej pasem o szerokości 1 m; cztery nowe przepusty wałowe; drogę wałową o długości 2380 m i szerokości 2 m, która z powodzeniem może pełnić funkcję ścieżki pieszo-rowerowej oraz oczyszczono koryto rzeki. Inwestorem przedsięwzięcia był Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Oddział w Lesznie, a jego koszt przekroczył kwotę 1 mln złotych.