Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie informuje, że z uwagi na  I dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadający w poniedziałek (25 grudnia 2017), dokonujemy  jednorazowo  zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu grudniu. Odpady te zostaną odebrane w  sobotę 23 grudnia br. O szczególną uwagę prosimy mieszkańców miejscowości - Bielawy, Jutrosin, Nad Stawem, Ochłoda, Pawłowo, Piskornia, Szymonki, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród.