W listopadzie i w grudniu 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek oraz z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Pani Beata Rzeźnik odwiedzili z życzeniami kolejnych Jubilatów z Gminy Jutrosin.  17 listopada - 90-te urodziny obchodziła Pani Seweryna Mądra ze Szkaradowa, 23 listopada - 95-te urodziny obchodziła Pani Leokadia Elias z Jezior, 24 listopada - 90-te urodziny - Pani Regina Rybacka z Ostój, 28 listopada - 95-te urodziny - Pani Helena Sacla z Ostój, 2 grudnia - 90-te urodziny - Pan Franciszek Tyca z Ostój, a 3 grudnia - 90-te urodziny - Pani Maria Nowacka z Jutrosina.Galeria zdjęć: