Na sesji w dniu 23 listopada 2017 roku Rada Miejska w Jutrosinie uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023.

Program w załączniku poniżej.Załączniki: