Całkowita wartość robót wyniosła: 2.496.797,34 zł. (kwota dofinansowana z 10% rezerwy Ministerstwa Finansów: 1.234.000,00 zł., natomiast wkład własny: 1.262.797,34 zł.). Zakres prac obejmował: przebudowę mostu, przebudowę dojazdów do mostu (odcinek od mostu do skrzyżowania z drogą powiatową Grąbkowo-Jutrosin), przebudowę dojazdów do mostu (odcinek od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wodną), przebudowę dojazdów do mostu (odcinek od ul. Wodnej do mostu). Wykonano: odcinek nawierzchni od Domu Kultury w Jutrosinie do mostu i od mostu w kierunku Dłoni za skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Miejskiej Górki, przebudowano most, została wzmocniona płyta nośna, wykonano nowe zbrojenie, położono nowy chodnik na moście, założono nowe barierki, wykonano nowe odwodnienie skrzyżowania ulicy Wodnej i Podgórnej oraz wybudowano parkingi przy skrzyżowaniu tych ulic. Ponadto położono - od południowej strony rynku - nowy dywanik asfaltowy, który został sfinansowany z budżetu Gminy.