Zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej na miejsce plenerowych spotkań integracyjnych w Dubinie zostało zrealizowane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i współfinasowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 56 tys. zł. W ramach tego działania rozebrano zdegradowane chodniki – 80 m2, wykopano krzewy i  ścięto obumarłe drzewa, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej – 130 m2, nasadzono 20 szt. krzewów i 12 szt. drzew, zamontowano 6 ławek, 4 kosze na śmieci, 4 tablice informacyjne. Zagospodarowano przestrzeń publiczną i stworzono miejsce spotkań integracyjnych przy jednoczesnym podniesieniu świadomości historycznej mieszkańców.