Od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opłacania składek do ZUS. E- składka – jeden przelew na własny rachunek składkowy w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, informację o indywidualnym numerze składkowym wysłał do 84 978 tys. płatników. Niestety część z wysłanych listów nie została odebrana. W naszym oddziale to 2 913 tys. osób, które nie odebrały korespondencji z informacją o indywidulanym numerze rachunku składkowego. W listach obok indywidualnego numeru bankowego, ZUS informuje o szczegółach zmiany płatności składek.

Prosimy o odbieranie listów z ZUS-u.

/-/ Ewa Szymankiewicz

 Załączniki: