26 października 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek oraz z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Pani Beata Rzeźnik odwiedzili kolejną Jubilatkę z Gminy Jutrosin - tym razem mieszkankę Jutrosina - Panią Katarzynę Krajka. Złożyli Jej życzenia i gratulacje w związku z 90-tymi urodzinami.