Szczegółowe informacje na temat statystycznych badań rolnych znajdują się w poniższych załącznikach.Załączniki: