W załączniku poniżej przekazujemy treść ogłoszenia ZUS-u w sprawie e-składki, czyli nowej formy opłacania składek przez płatników, która będzie obowiązywać od 01 stycznia 2018 r. Od przyszłego roku przedsiębiorca opłaci jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

 Galeria zdjęć:Załączniki: