Do tej pory przy zbiorniku wodnym Gmina Jutrosin zamontowała: 10 sztuk ławek parkowych podwójnych wraz ze stołami, 10 sztuk ławek parkowych pojedyńczych, 20 sztuk stojaków na rowery. Koszt dostawy i montaż zestawów ławkowych wyniósł  58.363,50 zł. Gmina Jutrosin otrzymała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Działanie 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Projekt pn.: "Zagospodarowanie ścieżki przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakład Ogólnobudowlany Piotra Nadolnego z Grodziska dokonał przeniesienia oraz rekonstrukcji zabytkowego wiatraka z Dubina, służącego od tej pory jako platforma widokowa przy zbiorniku w Jutrosinie. Wiatrak - wybudowany w roku 1797, pomimo fatalnego stanu technicznego cały czas znajdował się jako obiekt zabytkowy pod szczególnym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po kilku latach uzgodnień udało się opracować stosowną dokumentację, załatwić niezbędne formalności oraz zdobyć na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia środki z funduszy unijnych. Wartość prac zamknęła się kwotą w wysokości 311.476,00 zł. z czego 80% stanowi dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Ponadto został również oddany do użytku parking wybudowany przy drodze do mostu na „górzysku” oraz ścieżka rowerowo-piesza prowadząca w kierunku wiatraka i wyspy. Ogólny koszt tych zadań zamknął się kwotą w wysokości 285.305,00 zł. z czego 80% stanowią środki unijne.