Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława   Bartkowiaka w Jutrosinie

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubinie

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szkaradowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie i Gimnazjum w Szkaradowie w Szkołę Podstawową im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie w Branżową Szkołę I stopnia

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Jutrosin

10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych

11. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2016/2017

12. Interpelacje i zapytania

13. Wolne głosy i wnioski

14.  Zakończenie obrad