Firma SENT-BUD z Wrocławia za cenę brutto 2.130.246,41 zł buduje kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w miejscowościach: Śląskowo i Nowy Sielec. Zakres zadania obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowań wiejskich z miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec w układzie grawitacyjno-mechanicznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie. Przepompownie - 3 szt, rurociąg tłoczny PEHD Ø 110 mm RT-3 - 1 379,0 m, rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm RT-2 - 1 283,0 m, rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm RT-1 - 484,0 m, przyłącza - 80/660,0 szt./m oraz kanały kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 - 3 681,0 m.  Termin zakończenia inwestycji określono w umowie na dzień 30.06.2017 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec” zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl