W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska, jak również osób z grup defaworyzowanych, tj. kobiet i osób w wieku 50+.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp.43.Galeria zdjęć: