Rada Ministrów z dniem 1 września 2017 roku ustanowiła Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Uchwała wraz z programem pomocy dla rolników znajduje się w załączniku poniżej.Załączniki: