Nadleśnictwo Piaski wydało decyzję o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu w poszczególnych leśnictwach w Nadleśnictwie Piaski oraz zasad postępowania przy usuwaniu szkód w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr w dniu 11 sierpnia 2017 rokiu.

Mapy poglądowe terenu objętego okresowym zakazem wstępu do lasu przedstawione są w załącznikach poniżej.Galeria zdjęć:Załączniki: