ZUS w Rawiczu informuje o IV edycji autorskiego programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” w roku szkolnym 2017/2018. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Cel projektu pozostaje niezmienny i jest to budowanie świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych wśród młodzieży. Zdobyta wiedza zapewne przyda się im w dorosłym życiu. Dodatkowo projekt „Lekcje z ZUS” daje uczniom możliwość udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dla finalistów olimpiady przewidziane są  atrakcyjne nagrody rzeczowe laptopy, tablety czy e-booki, ale co wydaje się cenniejsze, indeks i punkty rekrutacyjne na wyższe uczelnie. W finale konkursu, jaki miał miejsce w kwietniu br. do zdobycia były indeksy takich uczelni, jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lista uczelni wyższych aktualizowana jest na bieżąco i dostępna będzie u Organizatora Olimpiady. Warunkiem startu w olimpiadzie jest realizacja programu „Lekcje z ZUS” i zgłoszenie szkoły do olimpiady w terminie do 13 listopada 2017 r.       Załączniki: