Całkowity koszt zadania to ponad 600 000 zł. Prace obejmowały: budowę budynku, utwardzenie terenu wraz z chodnikami na pow. ok. 900m², montaż zbiornika na ścieki, montaż elementów placu zabaw, ogrodzenie stawu i placu zabaw.