W związku z wystąpieniem szkód pohuraganowych oraz szczególnych warunków występujących w lasach Nadleśnictwo Piaski wydało Decyzję nr 18/2017 z dnia 14.08.2017r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu w poszczególnych leśnictwach w Nadleśnictwie Piaski oraz zasad postępowania przy usuwaniu szkód w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Jest to szczególnie istotne ze względu na zagrożenie zdrowia i życia dla osób mogących przebywać we wskazanym obszarze.

W/w decyzja wraz z załącznikiem znajduje się poniżej.


 Załączniki: