Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin, zainteresowanych udziałem w projekcie unijnym w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach WRPO 2014-2020.

Od piątku 21.07.2017r. na stronie internetowej Miasta i Gminy Jutrosin zamieszczony jest regulamin udziału w projekcie wraz z deklaracją uczestnictwa oraz ankietą wstępną doboru instalacji OZE, które należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin w pok. nr 8 do 28.07.2017r.

Wszelkie pytania dotyczące programu proszę kierować na adres geo@jutrosin.eu lub pod nr tel. 65 5472 520.

W przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób zainteresowanych, Gmina Jutrosin rozważy złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór projektów planowany jest na sierpień br., wobec czego wszystkich zainteresowanych założeniem na swojej posesji paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem w wysokości 85% zapraszamy do niezwłocznego zgłoszenia się do Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin do pok. nr 8.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:Załączniki: