Wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin zainteresowanych udziałem w projekcie unijnym obejmującym zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki), Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie zaprasza na spotkanie w Płaczkowie, które odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 roku o godz. 19:30 w  świetlicy wiejskiej.