Zadanie wykonała firma z Perzyc. W ramach inwestycji postawiono budynek, w którym zainstalowano zbiornik reakcji, filtry ciśnieniowe, chlorownię, pompownię sieciową, pompownię płuczącą oraz zbiorniki retencyjne, odstojnik popłuczyn, neutralizator ścieków z chlorowni i przepompownię ścieków.