W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na drodze o szerokości 4-6m. Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie  214.000,00 zł. Całkowity koszt projektu - 536.115,25 zł.Galeria zdjęć: