Prace wykonano na odcinku prawie 1200 metrów. Zakres zadania obejmował roboty przygotowawcze, łącznie z usunięciem kilkunastu drzew, wykonanie wykopów, nasypów, skarp i podbudowy. Położono tam też warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, a na to przyszła warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 402 tys. 292 zł.