Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Grabonogu (gm. Gostyń) za kwotę 228.842,34 zł. (brutto) wykona inwestycję - przebudowa drogi gminnej w Dubinie.   Zakres robót na odcinku o długości – 0,42 km obejmuje: wykonanie robót naprawczych drogi polegających na przebruku zawyżonych bądź zaniżonych powierzchni, z brukowca obrobionego, jak również z kamienia polnego; odcinkowe wyprofilowanie zewnętrznych pasów jezdni o nawierzchni z kamienia polnego o szerokości ca 2 x1,55m kruszywem kamiennym naturalnym łamanym o odpowiedniej frakcji oraz fragmentu pasa środkowego o nawierzchni z brukowca obrobionego szerokości ca 3,0m przy zastosowaniu mieszanki mineralno – asfaltowej; połączenie wszystkich warstw wyrównawczych profilu drogi tzw. wiązaniem międzywarstwowym przy zastosowaniu emulsji asfaltowej kationowej; ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz rozbiórkę skorodowanych lub starych krawężników i ułożenie nowych na ławie betonowej z oporem. Inwestycja ma być wykonana do 29 września 2017 roku.