Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy” zrealizowany został w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła - 49 693,75 zł., z czego wartość dofinansowania - 25 000,00 zł. W ramach zadania wykonano: wewnętrzną instalację elektryczną, wyposażono plac zabaw w 3 sztuki ławo-stołów, stojak dla rowerów, karuzelę siodełkową, pociąg oraz toaletę toi toi.