Szanowni Państwo,

    w dniu 29.03.2021r. Starosta Rawicki ogłosił nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie powiatu rawickiego. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie papierowej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem doręczyciela, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu przy ul. Dworcowej 1, 63-900 Rawicz, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do PCPR).

Z poważaniem,

/-/ Ewa Szczepaniak

Kierownik PCPR w RawiczuZałączniki: