Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie publikuje informację o rozpoczęciu cyklu wysłuchań publicznych

w sprawie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

otrzymaną od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Warszawy,

w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.Załączniki: