Zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2021r.o zmianie ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.,

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r. jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w terminie od dnia 1 kwietnia 2021r. do dnia 30 września 2021r.