Na podstawie Uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin, z dniem 15 marca  2021r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji.
    W roku 2021 wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% udokumentowanych wydatków poniesionych na inwestycję (zakup z montażem nowych przydomowych oczyszczalni ścieków), lecz nie więcej niż 4000 zł. brutto. O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy miejscowości, w których nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej bądź włączenie do istniejącej kanalizacji jest nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe z powodów technicznych.
    Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin. Podstawowym załącznikiem do wniosku jest pozwolenie wydane przez Starostę Rawickiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopia zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin pod numerem 65 5471 598.