Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Romuald Krzyżosiak

zarządzeniem nr 0050.17.2021 zatwierdził do realizacji zadania zlecone,

wyłonione w wyniku otwartych konkursów ofert, w ramach środków budżetowych określonych na rok 2021.

 

Zarządzenie wraz z podziałem środków.