Na terenie miejscowości: Ostoje, Jeziora, Domaradzice, Rogożewo, Bielawy, Janowo, Dubin, Pawłowo oraz Śląskowo w ramach Europejskiego  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich przeprowadzono zadania mające na celu zmodernizowanie centrów publicznych w tych miejscowościach. Przede wszystkim zmodernizowano świetlice wiejskie oraz ich otoczenie, wybudowano nowe chodniki, utwardzono place, a także wybudowano nowe place zabaw dla dzieci. Ogółem na realizację wszystkich zadań w tych miejscowościach wydatkowano ponad 1,5 mln. zł.