Nasza gmina w liczbach

Ludność miasta i gminy Jutrosin (według stanu na 31 grudzień 2017 rok) wynosi: 7285 osoby, z czego w mieście zamieszkuje - 2008.
W poszczególnych miejscowościach (wsiach oraz przysiółkach) ludność gminy Jutrosin kształtuje się następująco:

Bartoszewice - 116

Bielawy - 37

Domaradzice - Borek - 29

Domaradzice - 393

Dubin  - 720

Grąbkowo - 325 

Janowo  - 141

Jeziora - 218

Nad Stawem - 124

Ostoje - 301

Pawłowo  - 170           

Piskornia - 58

Płaczkowo - 293

Rogożewo - 366

Nowy Sielec - 143

Stary Sielec - 212                      

Szkaradowo - 979

Szymonki  -  121

Wielki Bór -  5

Śląskowo - 332            

Zaborowo - 66

Zmysłowo  -  72

Żydowski Bród  - 9

Zygmuntowo  -  2