Nasza gmina w liczbach

Ludność Miasta i Gminy Jutrosin (według stanu na 31 grudzień 2019 rok) wynosi: 7209 osób, z czego w mieście zamieszkuje - 2015.
W poszczególnych miejscowościach (wsiach oraz przysiółkach) ludność Gminy Jutrosin kształtuje się następująco:

Bartoszewice - 113

Bielawy - 39

Domaradzice - Borek - 31

Domaradzice - 381

Dubin  - 705

Grąbkowo - 320

Janowo  - 142

Jeziora - 214

Nad Stawem - 125

Ostoje - 306

Pawłowo  - 165           

Piskornia - 57

Płaczkowo - 284

Rogożewo - 361

Nowy Sielec - 145

Stary Sielec - 196                      

Szkaradowo - 958

Szymonki  -  121

Wielki Bór -  5

Śląskowo - 337            

Zaborowo - 67

Zmysłowo  -  67

Żydowski Bród - 8

Zygmuntowo  -  2