Nasza gmina w liczbach

Ludność miasta i gminy Jutrosin (według stanu na 31 grudzień 2016 rok) wynosi: 7253 osoby, z czego w mieście zamieszkuje - 1991.
W poszczególnych miejscowościach (wsiach oraz przysiółkach) ludność gminy Jutrosin kształtuje się następująco:

Bartoszewice - 117
Bielawy - 37
Domaradzice - Borek - 29
Domaradzice - 400
Dubin  - 721
Grąbkowo - 332 

Janowo  - 137
Jeziora - 203
Nad Stawem - 124
Ostoje - 298
Pawłowo  - 161            
Piskornia - 58

Płaczkowo - 297
Rogożewo - 362
Nowy Sielec - 135
Stary Sielec - 213                       
Szkaradowo - 982
Szymonki  -  120

Wielki Bór -  5
Śląskowo - 335             
Zaborowo - 68
Zmysłowo  -  67
Żydowski Bród  - 9
Zygmuntowo  -  2