Nasza gmina w liczbach

Ludność miasta i gminy Jutrosin (według stanu na 31 grudzień 2018 rok) wynosi: 7243 osoby, z czego w mieście zamieszkuje - 2007.
W poszczególnych miejscowościach (wsiach oraz przysiółkach) ludność gminy Jutrosin kształtuje się następująco:

Bartoszewice - 114

Bielawy - 40

Domaradzice - Borek - 30

Domaradzice - 394

Dubin  - 715

Grąbkowo - 325 

Janowo  - 141

Jeziora - 215

Nad Stawem - 123

Ostoje - 300

Pawłowo  - 168           

Piskornia - 59

Płaczkowo - 286

Rogożewo - 360

Nowy Sielec - 145

Stary Sielec - 201                      

Szkaradowo - 969

Szymonki  -  122

Wielki Bór -  5

Śląskowo - 337            

Zaborowo - 64

Zmysłowo  -  71

Żydowski Bród - 8

Zygmuntowo  -  2