Gmina Jutrosin gminą kulturalną!

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

Działalnością kulturalną w gminie głównie zajmuje się Gminne Centrum Kultury i Rekreacji (wcześniej o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury).           Został utworzony w dniu 1 sierpnia 1975 roku, a w dniu 25 września 1975 r. oddany oficjalnie do użytku.


Jest on głównym ośrodkiem kulturalnym dla mieszkańców całej gminy. W ramach tego obiektu ludność może korzystać z:
- sali widowiskowej o pow. 260 m2
- pracowni i kół zainteresowań prowadzonych w ramach działalności GCKiR

Od 1996 roku w GCKiR działają następujące sekcje i zespoły:
- Kapela Ludowa
- Sekcja modelarska

Jutrosin ma swoją gazetę o nazwie „Wiadomości Jutrosińskie”. Pierwszy numer ukazał się w roku 1991 . Głównym celem pisma jest informowanie społeczeństwa o bieżących sprawach miasta i gminy. Sporadycznie zamieszcza się artykuły dotyczące historii Jutrosina i regionu.

Więcej na temat Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie na stronie http://mgok.jutrosin.eu


Bibliteka Publiczna w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie

W Jutrosinie swoją działalność prowadzi Biblioteka Publiczna z filią w Dubinie i Szkaradowie. Więcej na temat Biblioteki Publicznej na stronie http://www.biblioteka.jutrosin.eu


Muzeum Ziemi Jutrosińskiej

Z inicjatywą powołania w Jutrosinie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej wystąpili członkowie działającego już od kilku lat Klubu Kolekcjonerów „JUTROSZA”. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem lokalnych władz i mieszkańców. W dniu 19 stycznia 2003 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa. Podjęto decyzję o powołaniu Towarzystwa, a także wybrano pięcioosobowy zarząd.                               Na zebraniu założycielskim postanowiono, że Towarzystwo ma posiadać osobowość prawną. Formalności związane z rejestracją Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej zakończyły się 4 kwietnia 2003 roku wydaniem przez Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowienia o wpisie Towarzystwa do Rejestru Stowarzyszeń.

Więcej na temat Muzeum na stronie http://Jutrosin.site50.net